Emise

Emitent
Název dluhopisů
Stáhnout dokument
Změny v rámci emise

GFF Invest s.r.o.

GFF Invest s.r.o.

GFF Invest s.r.o.

GFF Invest Aquaponics 1/22/3 (CZK)

GFF Invest s.r.o.

GFF Invest Aquaponics 1/22/3 (EUR)

platné do 13. 10. 2022

GFF Invest s.r.o.

GFF Invest Aquaponics 1/22/3 (EUR)

Byly doplněny další země, v níž je veřejná nabídka prováděna (str. 16).

GFF Invest s.r.o.

GFF Invest Aquaponics 1/22/5 (CZK)

GFF Invest s.r.o.

GFF Invest Aquaponics 1/22/5 (EUR)

platné do 13. 10. 2022

GFF Invest s.r.o.

GFF Invest Aquaponics 1/22/5 (EUR)

Byly doplněny další země, v níž je veřejná nabídka prováděna (str. 16).

GFF Invest s.r.o.

GFF Invest Aquaponics 2/22/3 (CZK)

Emisie

Emitent

Názov dlhopisov

Stiahnuť dokument
Zmeny v rámci emisie
GFF Invest s.r.o.

GFF Invest s.r.o.

GFF Invest Aquaponics 1/22/3 (EUR)

GFF Invest s.r.o.

GFF Invest Aquaponics 1/22/5 (EUR)

Emisji

Emitent

Nazwa obligacji

Pobierz dokument
Zmiany w obrębie emisji

GFF Invest s.r.o.

GFF Invest s.r.o.

GFF Invest Aquaponics 1/22/3 (EUR)

GFF Invest s.r.o.

GFF Invest Aquaponics 1/22/5 (EUR)

La emisión

Emisor

Título de Bonos

Descargar documento
Cambios dentro de la emisión

GFF Invest s.r.o.

GFF Invest s.r.o.

GFF Invest Aquaponics 1/22/3 (EUR)

GFF Invest s.r.o.

GFF Invest Aquaponics 1/22/5 (EUR)