Emise

Emitent
Název dluhopisů
Stáhnout dokument
Změny v rámci emise

GFF Invest s.r.o.

GFF Future Farming – Heršpice – IV. etapa I./3

GFF Invest s.r.o.

GFF Future Farming – Heršpice – IV. etapa II./5

GFF Invest s.r.o.

GFF Future Farming – Heršpice – IV. etapa III./3

GFF Invest s.r.o.

GFF Future Farming – Heršpice – IV. etapa IV./5

GFF Invest s.r.o.

GFF Future Farming – Přerov – I. etapa III./5

GFF Invest s.r.o.
GFF Future Farming – Farmy v ČR – I./5

GFF Invest s.r.o.
GFF Future Farming – Farmy v ČR – II./1

GFF Invest s.r.o.

GFF Future Farming – Farmy v ČR – III./3

GFF Invest s.r.o.
GFF Future Farming – Farmy v ČR – IV./5

GFF Invest s.r.o.
GFF Commerce Trade Retail I./3

GFF Invest s.r.o.
GFF Commerce Trade Retail II./5

GFF Invest s.r.o.
GFF Future Farming – Europe Development I./3

GFF Invest s.r.o.

GFF Future Farming – Europe Development III./5

GFF Invest s.r.o.
GFF Future Farming – Poland Development I./3

GFF Invest s.r.o.

GFF Future Farming – Poland Development II./5